Skip to main content

International English Language Course

Kurs Ndërkombëtar i Gjuhës Angleze
Home
Rreth nesh
Si funksion kursi?
Cmimet
Gramatika angleze
Pse anglisht?
Pershtypjet
Pyetje & Pergjigje
Perkthime anglisht
Blej libra online
Na kontaktoni
 Numrat ne anglisht

Numrat themelor (cardinal) ne anglisht:


English numbers
Numrat ne anglisht

     Albanian numbers
Numrat ne shqip
one
 nje
two
dy
three
tre
four
kater
 fivepese
 sixgjashte
seven 
shtate
eight 
 tete
nine 
nente
ten
dhjete


Video mesim per numrat ne anglisht dhe shqip.

Numrat themelor / Cardinal numbers


Numrat rreshtor (ordinal) ne anglisht
:


English ordinal numbers  
     Albanian ordinal numbers
first    
     i / e pare
second    
    i / e dyte
third    
    i / e trete
fourth    
    i / e kater
 fifth    
    i / e peste
 sixth    
    i / e gjashte
seventh    
i / e shtate
eighth    
     i / e tete
ninth    
    i / e nente
tenth    
    i / e dhjete


Numrat rreshtor  / Ordinal numbers