Skip to main content

International English Language Course

Kurs Ndërkombëtar i Gjuhës Angleze
Home
Rreth nesh
Si funksion kursi?
Cmimet
Gramatika angleze
Pse anglisht?
Pershtypjet
Pyetje & Pergjigje
Perkthime anglisht
Blej libra online
Na kontaktoni
 Foljet ne gjuhen angleze
Mësimi i foljeve ne anglisht është shumë i rëndësishme, sepse struktura e saj është përdorur çdo ditë ne te folur. Por së pari ne duhet të dimë se çfarë roli kane foljet është në gramatikën e gjuhës angleze.

Foljet anglisht janë fjalë që tregojne veprime si psh të sjellurit, te lexuarit etj, ose një gjendje për të qenë, ekzistuar, qëndrim etj. Në shumicën e gjuhëve  folja ka gjini, vete dhe numer dhe menyre.

Këtu janë disa shembuj:

Koha e tashme - Present tense.
Singular / Njejes
Plural / Shumes
 I read - Unë  lexoj
We read - Ne lexojmë 
You read -  Ti lexon
You read - Ju lexoni 
He / she reads - Ai / ajo lexon
They read - Ata / ato lexojnë 


Koha e shkruar - Paste tense.
Singular / Njejes
Plural / Shumes
 I read - Unë  lexova
We read - Ne lexuam
You read -  Ti lexove
You read - Ju lexuat
He / she reads - Ai / ajo lexoi
They read - Ata / ato lexuan


Koha e ardhme - Future tense.
Singular / Njejes
Plural / Shumes
 I will read - Unë do te lexoj
We will read - Ne do te lexojme
You will read -  Ti do te lexosh
You will read - Ju do te lexoni
He / she will reads - Ai / ajo do te lexoje
They will read - Ata / ato do te lexojne